Om

Natur og Lederskab

Om Natur og Lederskab

Natur og Lederskab er sat i verden for at støtte mennesker i at tage personligt og professionelt lederskab med afsæt i en dyb forbindelse til naturen. Det være sig både vores indre menneskelige natur og den ydre natur, som vi er en del af. Når vi tager lederskab ud fra en dyb forbindelse til os selv og den ydre natur, så er vi i balance med os selv og vores omgivelser, og det er ud fra denne tilstand, at vi kan tage sandt lederskab. 
 
Ved hjælp af bl.a. mindfulness, naturterapeutiske og shamanistiske øvelser samt systemisk tænkning vejleder jeg i og holder rum for, at vi kan invitere naturen tilbage i vores liv og virke igen. Det gør vi bl.a. ved at:
 
Tillade os at blive stille og nærværende så vi kan mærke efter. 
Åbne vores sanser. 
Aktivere vores hjertes kvaliteter som glæde og taknemlighed. 
Undersøge altings forbindelse. 
Går i lære og hente kraft og svar i naturen. 
Ser dybere ned i naturens principper. 
Arbejde dybt med mindfulness-principper som fx accept, give slip og tillid
 
-Og vi arbejder med at integrere de nye livskundskaber i vores liv og virke til gavn for alt levende – til gavn for helheden.

 

Sund natur og økosystemer er fundamentet for alt liv på jorden. Derfor – og som tak for at være Natur og Lederskab’s primære samarbejdspartner – giver vi 5% af al overskud tilbage til naturen ved at donere til naturgenopretningsprojekter

 
 

Natur og Lederskab’s verdens- og menneskesyn

Natur og Lederskab bygger på anerkendelsen af, at vi alle er født med særlige gaver, samt at vi må føle os forbundet til os selv og omverden, for at kunne give disse gaver så fuldt ud som muligt til verden.
 
Alle vores handlinger, både i personligt og professionelt regi, indvirker på vores nære og fjerne omgivelser. Det er altafgørende for vores egen og vores efterkommeres fremtid, at vi nu dedikerer os til at handle med helheden for øje. Vi har brug for at reparere, bygge op og skabe balance i vores egne liv og i de liv vi hver dag påvirker med vores valg. 
 
Natur og Lederskab er funderet i en forståelse af, at alt levende er forbundet og gensidigt indvirker på hinanden, samt at naturen er vores største læremester, når det kommer til lede os selv og andre på en måde der er i harmoni vores menneskelige natur samt vores omgivelser. 
 

Det handler om forbundethed

Forbundethed til os selv

Det hele starter hos os selv. Den ydre verden er en afspejling af vores indre. Vi må derfor først og fremmest komme hjem til os selv og blive i stand til at lede os selv.
 
Mange mennesker har en masse uoplyste steder i sig selv, skyggesider, som de ikke bryder sig om at mærke og give opmærksomhed. Sider som de ikke føler er acceptable og elskværdige. Når vi ikke føler os acceptable eller værdige, så søger vi ofte efter vores følelse af værd uden for os selv, og vi mister den dybe forbindelse til os selv. I denne tilstand er vi ikke i trivsel, og vi kan ikke give vores sande gaver til verden. 
 
I Natur og Lederskab arbejder vi med at møde og lære at rumme alle dele af os selv samt lærer hvordan, vi kan lede os selv og handle ud fra vores indre vise selv – vores kraft og lys. 
 
Vi har alle sammen en masse ressourcer og kvaliteter, som vi kan lære at tappe ind i, når vi har brug for det. Når vi ikke længere er styret af vores uoplyste sider og kan tappe ind i vores medfødte kraft og lys, så kan vi ikke undgå at komme i kontakt med vores menneskelige behov for at være et positivt bidrag i verden. Det vil også stå klart for os hvordan vi på vores helt unikke måde kan være et sådan bidrag. Vi bliver klar til at folde os ud og tage vores plads i verden til fordel for helheden og vi mærker, at vi er så uendelige værdige. 
 

Forbundethed til naturen og omverdenen

Alt levende er forbundet. Mere nu en nogensinde før i vores globaliserede verden. Vi mennesker, og alt andet liv, er derfor dybt afhængigt af, at vi begynder at handle med helheden for øje. Når vi begynder at tilbringe stilletid i naturen, observere og “gå i lære” i naturen, sanse naturen, mærke vores kroppe, stille os selv dybe spørgsmål og have ærlige delinger rundt om bålet med andre ligesindede mennesker, så kan vi ikke undgå at komme tilbage til vores naturlige tilstand. En tilstand, hvor vi føler os forbundet med os selv, naturen og andre mennesker. Her mærker vi hvordan vi hænger sammen med alt andet liv, og vi åbner igen vores hjerter for den utrolige intelligens og skønhed, som vi deler denne klode med. Når vi lever med en dyb forbindelse til naturen kan vi ikke andet end at ære og værne om den, og naturen kvitterer med at bidrage til vores mentale og fysiske sundhed og vitalitet. 
 
Når vi lever og skaber fra dette sted af forbindelse og forbundethed med os selv, naturen og andre mennesker, så er vi lykkelige – og herfra kan vi i fællesskab skabe en verden i balance.